Kiosk flags

Jest to produkt przeznaczony do montażu na ścianach bocznych, umożliwia oznaczenie wybranego punktu.

Dzięki tego typu flagom można zapewnić sobie widoczność, na przykład na targach.